Wettelijke informatie

Vrijwaring van aansprakelijkheid
Disclaimer

Hoewel Verto Group BV zich inspant om de kwaliteit te verzekeren van de informatie op deze site (vertogroup.be) aangeboden, geeft zij geen enkele waarborg omtrent de juistheid of de opvolging van deze informatie.
Verto Group BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een publicatiefout of enige andere fout die invloed heeft op de inhoud van deze site.
In geval dat informatie over een product, zoals de prijs van dat product, op de site om welke reden dan ook verkeerd zou zijn weergegeven, houdt Verto Group BV zich het recht voor een bestelling van dergelijk product te weigeren of te annuleren.
Verto Group BV behoudt zich het recht om een bestelling met dubieuze betaling te weigeren, of te informeren naar identiteitsgegevens, voordat een bestelling verstuurd wordt. Frauduleuze betalingen, of pogingen om een frauduleuze bestelling te doen, zullen aan de gemachtigde authoriteiten worden doorgegeven.

Ons gebruik van cookies
Cookie Policy

Deze Cookie Policy is van toepassing op de website "www.vertogroup.be" ("de Website").

Met het gebruik van de website, gaat u akkoord met deze Cookie Policy, van toepassing wanneer u deze website bezoekt met elk soort toestel.

Elke verandering aan dit beleid zal hier gepubliceerd worden. We behouden het recht om deze Cookie Policy af en toe aan te passen. Deze aanpassingen zijn van toepassing zodra ze hier gepubliceerd zijn. Indien u de website verder blijft gebruiken, gaat u akkoord met alle dergelijke veranderingen.

We gebruiken enkel cookies voor uw winkelwagen en bestelgegevens. Dit is om uw te herkennen bij het plaatsen van een bestelling. Wij gebruiken GEEN cookies voor tracking of enige andere manier van adverteren.
Onze website maakt wel gebruik van Google Analytics. Mogelijk worden daarbij cookies op uw systeem opgeslagen en/of geraadpleegd. Indien u die cookies blokkeert, zou dit normaal geen gevolgen mogen geven op de inhoud van de informatie op deze website.
Indien u de WEBSHOP wenst te gebruiken, MOET uw browser cookies toestaan.

Klik hier voor meer informatie over de Cookie Policy van Google Analytics.

Deze links leggen uit hoe u de instellingen voor cookies kunt aanpassen via uw browser:
- Chrome
- Safari
- Firefox
- Internet Explorer
- Edge

Nadat u uw bestelling(en) heeft voltooid, mag u onze cookies verwijderen, indien ze nog bestaan. De opgeslagen gegevens worden niet gebruikt voor eventuele toekomstige bestelling(en).

Privacybeleid
Privacy Policy

De gegevens verzameld via deze website zijn bestemd voor intern gebruik door Verto Group BV. Deze gegevens worden NOOIT doorgegeven aan derden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Onze online gegevens worden bewaard op servers in een beveiligd en bewaakt datacenter. Deze gegevens worden uitgewisseld met een beveiligde verbinding (SSL). Onze systemen zijn beveiligd tegen virussen en andere malware.

U heeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG" maar beter gekend onder de "GDPR") (meer info).

Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar bij:
Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be
Web: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Herroepingsrecht

Als particuliere consument, heeft u het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de verkoopovereenkomst te herroepen.

De termijn gedurende welke het herroepingsrecht bestaat, vangt aan op het moment dat u onze producten ontvangt (datum aangegeven door koerier of per reguliere post: 3 werkdagen na versturing).

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Verto Group BV, Lindelei 103, 2620 Hemiksem; e-mail: ) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de verkoopovereenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt dit formulier ook hier downloaden.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen, indien u de goederen vóór afloop van de termijn van 14 dagen verstuurt.

U draagt de rechtstreekse kosten voor terugzending van de goederen. De rechtstreekse kosten voor terugzending van dié goederen, die vanwege hun hoedanigheid niet normaal met de post aan ons teruggezonden kunnen worden (per koerier te versturen goederen), worden voor elk van deze goederen geschat op maximaal circa 30 euro.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Ook artikelen die hygiënisch verpakt zijn en waarvan deze verpakking geopend is, vallen niet onder dit herroepingsrecht. Enkel in de originele, ongeopende verpakking accepteren wij teruggestuurde producten. Het product moet ongebruikt zijn.

In onze webshop staat bij elk artikel dat uitgesloten is van herroepingsrecht, dit telkens duidelijk vermeld.

Algemene aanwijzingen

Vermijd beschadiging en verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen indien mogelijk in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen aan ons terug. Gebruik evt. een beschermende buitenverpakking.

Indien mogelijk, goederen gefrankeerd retourneren.

Deze algemene aanwijzingen zijn geen voorwaarde voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

Retourvoorwaarden

Bij artikelen van Verto Group BV, is er een retourtermijn van 14 dagen voor particuliere klanten.
De retourtermijn gaat in op de dag dat u het artikel ontvangt. Het artikel is onbeschadigd en zit in de originele verpakking (voor zover mogelijk).
De retourkosten zijn voor eigen rekening.

Algemene voorwaarden

Nog in te vullen

Adres & Contact

Lindelei 103, 2620 Hemiksem
Bezoek enkel op afspraak

BE 0565.969.462

Direct naar...